Očkovací centrum Černá louka

Bezbariérové očkovací centrum je společným projektem města, kraje, Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Jeho maximální kapacita je 1800 očkovaných denně. Nachází se v pavilonu A na Výstavišti - Černé louce.

Očkovací centrum

Prostory pro očkovací centrum poskytlo statutární město Ostrava, prostřednictvím své společnosti Černá louka s.r.o. pak zajistilo i jeho vybudování a vybavení.

V očkovacím centrum je šest tzv. očkovacích hnízd, jejichž součástí jsou vždy tři očkovací místa, tedy dohromady 18 míst. Při plném provozu v centru pracuje téměř 70 zaměstnanců na směně. Centrum, které je detašovaným pracovištěm nemocnice, je v provozu sedm dní v týdnu, 12 hodin denně. Zdravotníkům z FNO pomáhají také lidé z krajské hygienické stanice, Českého červeného kříže nebo zájemci z řad praktiků, případně pracovníci jiných nemocnic.

Po očkování lidé setrvávají zhruba půl hodiny na místě, kde je pro ně k dispozici zhruba 150 židlí. Místo je dostatečně prostorné, aby lidé mohli být od sebe v bezpečné vzdálenosti.

Jak se můžete registrovat?

Zájemci o očkování se mohou zaregistrovat a rezervovat si termín očkování prostřednictvím centrálního rezervačního systému na registrace.mzcr.cz nebo crs.uzis.cz. K očkování však přijdou až poté, co obdrží zvací SMS z rezervačního systému a zarezervují si konkrétní datum a čas aplikace vakcíny. S registrací pomůže také bezplatná infolinka 1221.

Bližší informace k očkování jsou dostupné i na internetových stránkách FN Ostrava pod odkazem Očkovací centrum covid.

Pomoc s registrací k očkování pro seniory:

  • Bezplatná linka města Ostravy na pomoc seniorům 70+ s registrací k očkování: +420 800 199 922

Očkovací centrum budova

Připrava k očkování

Kontrola teploty