Aktuality
Informace o chodu magistrátu v následujících dnech
24 10 2020

Informace o chodu magistrátu v následujících dnech

S ohledem na vládou přijatá krizová opatření a na základě dynamiky aktuálních událostí budou v následujících dnech fungovat pracoviště Magistrátu města Ostravy v upraveném režimu.

Ostrava vstupuje do nejistých dob s jasnou vizí svého prostorového rozvoje
23 10 2020

Ostrava vstupuje do nejistých dob s jasnou vizí svého prostorového rozvoje

Městský ateliér prostorového plánování a architektury představil výsledek své celoroční práce. Jedná se o Vizi prostorového rozvoje Ostravy, nástroj vycházející ze strategického plánu města, který bude pomáhat uvádět do života klíčové městské projekty.

Město chce v maximální míře zapojit veřejnost do projednání územního plánu
21 10 2020

Město chce v maximální míře zapojit veřejnost do projednání územního plánu

Ostrava projednává změnu územního plánu, která reaguje na obdržené žádosti, změny v území i na nové potřeby města. Desítky žádostí podali občané, firmy, dotčené orgány, město i jeho obvody. S celým procesem i samotnou změnou se mohou zájemci seznámit na říjnové on-line panelové diskuzi.

VÍCE AKTUALIT >>