Aktuality
Strategie vzdělávání města Ostravy do roku 2030
3 12 2021

Strategie vzdělávání města Ostravy do roku 2030

Zastupitelstvo města schválilo na svém listopadovém zasedání klíčový dokument vzdělávání, obsahující vizi do roku 2030. Strategie vzdělávání města Ostravy 2030 specifikuje stěžejní priority jako jsou gramotnosti a kompetence dětí a žáků, rovné příležitosti ve vzdělávání a talentmanagement, oblast budoucí kariéry žáků a výchovy k občanství, spolupráce zřizovatele, škol a školských zařízení napříč městem, vzdělávací infrastruktura, otázka univerzit, problematika interkulturního vzdělávání a výuky cizích jazyků, propojení vzdělávání se sportem a tělesná výchova žáků, formální, zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.

Ostrava získala významné ocenění v oblasti vzdělávání
3 12 2021

Ostrava získala významné ocenění v oblasti vzdělávání

Cenu za inovativní vzdělávací projekty EDUína 2021 získalo statutární město Ostrava. Cena je udílena od roku 2013. Porota hodnotila například kritéria udržitelnosti a přenositelnosti, aktuálnosti, funkčnosti, přínosu a inovativnosti projektu. Přihlášené projekty čekala dvě soutěžní kola. Soutěžního klání se letos zúčastnilo víc jak 40 projektů. Ostravský projekt postoupil do finále ceny EDUína spolu s dalšími devíti přihlášenými programy.

Ostrava pokračuje v podpoře obnovy památek i sakrálních staveb
2 12 2021

Ostrava pokračuje v podpoře obnovy památek i sakrálních staveb

Město i v roce 2022 přispěje dotacemi k obnově významných památek, městských i sakrálních staveb. Díky tomuto dlouhodobě úspěšnému programu se již podařilo vrátit původní krásu desítkám cenných historických staveb na území statutárního města a přispět tak i k optimálnějšímu využití budov. Pro příští rok bylo pro zmíněný účel vyčleněno 5 milionů korun. Lhůta na předložení žádostí je od 2. ledna 2022 do 18. února 2022. Doba realizace projektu je stanovena od 1. ledna 2022 do 30. června 2023.

VÍCE AKTUALIT >>