Aktuality
Jak naložit s předprostorem Hlavního nádraží Ostrava?
11 8 2022

Jak naložit s předprostorem Hlavního nádraží Ostrava?

Již dnes se od 17. 30 hodin ve výstavním prostoru Za výlohou v Městském ateliéru prostorového plánování a architektury (MAPPA) v Nádražní ulici 17 koná veřejná debata o proměně předprostoru  Hlavního nádraží v Ostravě.

Oznámení o připravovaném převodu jmění
9 8 2022

Oznámení o připravovaném převodu jmění

Statutární město Ostrava tímto v souladu s § 33a a násl. zák. č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že se stává osobou zúčastněnou na připravované přeměně spočívající v převodu jmění na společníka, kdy veškeré jmění zanikající společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s., IČO: 471 51 595, se sídlem 28. října 2556/124, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Doručovací číslo: 70924, přejde na statutární město Ostrava, jakožto jediného akcionáře uvedené obchodní společnosti.

Město Ostrava zahajuje výstavbu ulice Masné
8 8 2022

Město Ostrava zahajuje výstavbu ulice Masné

O krok blíže na cestě k nové městské čtvrti je lokalita s bývalými městskými jatkami, jež dostává novou podobu. Bývalá jatka byla rekonstruována na galerijní prostory, do podzimu se zcela změní i veřejný prostor v blízkosti budovy.

VÍCE AKTUALIT >>