Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Sazebník úhrad za poskytování informací

Poslední změna: Středa 08.02.2017 10:09 - Lukša Lukáš
černobílá A4        -     jednostranná     1,00 Kč
černobílá A4        -     oboustranná     2,00 Kč
černobílá A3        -     jednostranná     2.00 Kč
černobílá A3        -     oboustranná     3,00 Kč
barevná   A4        -     jednostranná     4,00 Kč
barevná   A4        -     oboustranná     7,00 Kč
barevná   A3        -     jednostranná     8,00 Kč
barevná   A3        -     oboustranná   14,00 Kč

2. cena technického nosiče dat, je-li informace poskytována formou záznamu na technickém nosiči, a to:

  • CD disk 5,- Kč

3. poštovné, je-li informace na vyžádání zasílána poštou, dle sazebníku poštovních služeb

4. osobní náklady, přesáhne-li doba zpracování a vyhledávání informace 1 hod. - za každou započatou hodinu 230,- Kč

5. není-li výše licenční odměny za oprávnění užít informaci určena zvláštním právním předpisem, určí se její výše podle předchozích odstavců tohoto sazebníku.

Tento sazebník byl schválen radou města dne 07.02.2017 usnesením číslo 05697/RM1418/82.