Bod jednání: Návrh na záměr města prodat pozemky v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. Českobratrská)
BJ1822 03333/20


Usnesení: Návrh na záměr města prodat pozemky v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. Českobratrská)
Přílohy:
výpis z LV č. 2577, č. 3000priloha_c._3.pdf
územní informace, letecký snímek, žádost, stanovisko MObpr._1_Redigovano.pdf
developerský projektKrizovatka_Deeplexus_Investment_PREZENTACE_Redigovano.PDF
žádost ze dne 2. 6. 2020priloha_c._4_Redigovano.pdf
stanovisko MAPPApriloha_c._5_stanovisko_MAPPA_Redigovano.pdf
Důvodová zpráva - veřejná anonymizovanáZM_DZ_Deplexus.docx