Bod jednání: Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Michálkovice a k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
BJ1822 01787/20


Usnesení: Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Michálkovice a k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
Přílohy:
K bodu 1) a 2) usnesení - Územní informace, geometrický plán, letecký snímek, stanovisko městského obvodu + žádostiP1_-_Kam..._anonym.pdf
K bodu 1) usnesení - Kupní smlouvaP2_-_Kam...._anonym.pdf
K bodu 2) usnesení - Kupní smlouvaP3_-_Boz..._anonym.pdf
K bodu 3) usnesení - Územní informace, geometrický plán, letecké snímky, stanovisko městského obvodu + žádostP4_-_QT_T...._anonym_.pdf
K bodu 3) usnesení - Kupní smlouvaP5_-_QT_T...._anonym.pdf
Důvodová zprávaDuvodova_zprava_-_Kam..._a_spol._anonym.docx