Bod jednání: Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou a v k.ú. Třebovice ve Slezsku, návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Poruba, vše obec Ostrava
BJ1822 01673/20


Usnesení: Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou a v k.ú. Třebovice ve Slezsku, návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Poruba, vše obec Ostrava
Přílohy:
důvodová zpráva - anonymizovánoZamery-cerven_A.pdf
žádosti, geometrický plán, sdělení MOb k bodu 1)-anonymizovánopriloha_c._1_A.pdf
územní informace, letecký snímek k bodu 1)priloha_c._2.pdf
žádost, doplnění žádosti, okótovaný snímek, sdělení MOb k bodu 2)-anonymizovánopriloha_c._3_A.pdf
územní informace, letecký snímek k bodu 2)priloha_c._4.pdf
žádost, geometrický plán, doplnění žádosti, sdělení MOb, doplnění sdělení MOb k bodu 3)-anonymizovánopriloha_c._5_A.pdf
územní informace, letecký snímek, vizualizace k bodu 3)priloha_c._6.pdf