Bod jednání: Převod akcií společnosti EKOVA ELECTRIC a.s.
BJ1822 01796/20


Usnesení: Převod akcií společnosti EKOVA ELECTRIC a.s.
Přílohy:
Důvodová zpráva anonymizovanáDZ_final_ZM_FIN_Redigovano.pdf
Rámcová smlouva o převodu akcií anonymizovanáP1_Ekova_SPA_III_AN.pdf
Příloha 1 Rámcové smlouvy o převodu akcií – Definice a interpretace anonymizovanáP2_PRILOHA_1_Definice_AN.pdf
Příloha 2 Rámcové smlouvy o převodu akcií – Prohlášení Kupujícího anonymizovanáP3_PRILOHA_2_Prohlaseni_Kupujici_AN.pdf
Příloha 3 Rámcové smlouvy o převodu akcií – Prohlášení Prodávajícího anonymizovanáP4_PRILOHA_3_Prohlaseni_Prodavajici_AN.pdf
Příloha 4 Rámcové smlouvy o převodu akcií – Smlouvy s ustanovením o změně kontroly, ve kterých je vyžadován souhlas smluvní strany se změnou kontroly anonymizovanáP5_PRILOHA_4_Sml_s_ust_o_zmene_kontroly__AN.pdf
Příloha 5 Rámcové smlouvy o převodu akcií – Prohlášení Společnosti vůči členům orgánů anonymizovanáP6_PRILOHA_5_Prohlaseni_spolecnosti_AN.pdf
Příloha 6 Rámcové smlouvy o převodu akcií – Potvrzení o vypořádání anonymizovanáP7_PRILOHA_6_Potvrzeni_o_vyporadani_AN.pdf
Příloha 15 Rámcové smlouvy o převodu akcií – Seznam Nemovitostí, které nejsou předmětem evidence v katastru nemovitostí anonymizovanáP8_PRILOHA_15_Neevidovane_Nemovitosti_AN.pdf
Příloha 16 Rámcové smlouvy o převodu akcií – Seznam nemovitostí DPO anonymizovanáP9_PRILOHA_16_Nemovitosti_uzivane_EE_KN_AN.pdf
Příloha 17 Rámcové smlouvy o převodu akcií – Nájemní smlouvy anonymizovanáP10_PRILOHA_17_Najemni_smlouvy_AN.pdf
Příloha 18 Rámcové smlouvy o převodu akcií – Seznam předmětů duševního vlastnictví anonymizovanáP11_PRILOHA_18_Ochranne_znamky_AN.pdf
Příloha 19 Rámcové smlouvy o převodu akcií – Smlouvy uzavřené mezi Společnosti a se Společností Spřízněnou osobou anonymizovanáP12_PRILOHA_19_Smlouvy_Spriznene_osoby_AN.pdf
Vyjádření ČVUT k řešení problematiky vazníků haly anonymizovanéP13_Vyjadreni_CVUT_AN.pdf
Výpis ze zápisu z jednání představenstva DPO anonymizovanýP14_Vypis_ze_zapisu_predstavenstva_DPO_AN.pdf
Výpis z usnesení dozorčí rady DPO anonymizovanýP15_Vypis_z_usneseni_dozorci_rady_DPO_AN.pdf