Bod jednání: Návrh směnit nemovité věci v k.ú. Horní Datyně, obec Vratimov a v k.ú. Krásná pod Lysou Horou, obec Krásná za nemovité věci v k.ú. Stará Bělá, v k.ú. Výškovice u Ostravy, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, v k.ú. Pustkovec a v k.ú. Poruba-sever, vše obec Ostrava
BJ1822 01754/20


Usnesení: Návrh směnit nemovité věci v k.ú. Horní Datyně, obec Vratimov a v k.ú. Krásná pod Lysou Horou, obec Krásná za nemovité věci v k.ú. Stará Bělá, v k.ú. Výškovice u Ostravy, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, v k.ú. Pustkovec a v k.ú. Poruba-sever, vše obec Ostrava
Přílohy:
žádost, tabulkapr_c_1_zadost_tabulka.pdf
územní informace, letecké snímkypr_c_3_uzemni_informace_letecke_snimky.pdf
korespondrnce s Lesy ČRpr_c_2_korespondence_s_Lesy_CR_anon.pdf
návrh směnné smlouvypr_c_4_navrh_smenne_smlouvy_anon.pdf
stanovisko Ostravských měststkých lesů a zeleně s.r.o.pr_c_5_stanovisko_Ostravskych_mestskych_lesu_a_zelene_s.r.o._anon.pdf
důvodová zprávaDZ_ZM_anon.pdf