Bod jednání: Návrh na uzavření Směnné smlouvy k nemovitým věcem v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava se společností Lidl Česká republika v.o.s.
BJ1822 01752/20


Usnesení: Návrh na uzavření Směnné smlouvy k nemovitým věcem v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava se společností Lidl Česká republika v.o.s.
Přílohy:
Geometický plán, zákres, letecký snímek, cenová mapa, inženýrské sítěPrilohy_do_ZM_k_materialu_Redigovano.pdf
Žádost o uzavření směnné smlouvyLIDL_-_zadost_o_uzavreni_smenne_smlouvy_Redigovano.pdf
Smlouva o budoucí směnné smlouvěLIDL-_Budouci_smenna_smlouva_Redigovano.pdf
Výpis z usn. ZM č. 2486/ZM1418/37 ze dne 19. 9. 2018usn._ZM_-_k_materialu.pdf
Návrh směnné smlouvyLIDL_-_navrh_smenne_smlouvy_Redigovano.pdf
Důvodová zprávaLIDL_-_uzavreni_smenne_smlouvy_do_ZM_anon..doc