Bod jednání: Návrh přijmout darem nemovité věci v k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava
BJ1822 01739/20


Usnesení: Návrh přijmout darem nemovité věci v k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava
Přílohy:
popis investičního záměrupr_c_1_popis_inv_zam_anon.pdf
úz. informace, let. snímek, vlast. vztahy, situacepr_c_2_uz._informace_let._snimek_vlast._vztahy_situace_anon.pdf
žádost, stanovisko MObpr_c_3_zadost_stanovisko_MOb_anon.pdf
výkresová dokumentacepr_c_4_vykresova_dokumentace_anon.pdf
návrh budoucí darovací smlouvypr_c_5_navrh_budouci_darovaci_smlouvy_anon.pdf
důvodová zprávaDZ_ZM.doc