Bod jednání: Návrh na poskytnutí peněžních prostředků z výnosu daní z hazardních her v oblasti sociální péče pro rok 2020
BJ1822 01698/20


Usnesení: Návrh na poskytnutí peněžních prostředků z výnosu daní z hazardních her v oblasti sociální péče pro rok 2020
Přílohy:
Návrh na poskytnutí účelových dotací nestátním neziskovým organizacím - téma APriloha_c._1.xlsx
Návrh na poskytnutí účelových dotací nestátním neziskovým organizacím - téma BPriloha_c._2.xlsx
Návrh na neposkytnutí účelových dotací nestátním neziskovým organizacím - téma A, BPriloha_c._3.xlsx
Rekapitulace návrhů účelových dotací a příspěvkůPriloha_c._4.xlsx
Návrh smlouvy o poskytnutí účelové dotace - sociální službyPriloha_c._5.doc
Návrh smlouvy o poskytnutí účelové dotace - související aktivityPriloha_c._6_smlouva_sluzby.doc
Důvodová zprávaDuvodova_zprava_ZM_Lot2020.docx