Bod jednání: Návrh na záměr města prodat a neprodat pozemky v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
BJ1822 01636/20


Usnesení: Návrh na záměr města prodat a neprodat pozemky v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
Přílohy:
vizualizace - zkrácená verzeette_capital_vizualizace_-_zkracena_verze.pdf
stanovisko odboru územního plánování a stavebního řádupr_3_UHA.pdf
územní informace, letecký snímek, žádost, stanovisko MObpr._1_Redigovano.pdf
stanovisko MAPPApr._4_Redigovano.pdf
stanovisko odboru ochrany životního prostředípr._5_Redigovano.pdf
Důvodová zpráva - veřejná anonymizovanáZMA_ette_capital.docx