Bod jednání: Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. Poruba, obec Ostrava
BJ1822 00111/22


Usnesení: Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. Poruba, obec Ostrava
Přílohy:
katastrální a letecký snímek, předmět směny vlastník SMOPriloha_c._2.pdf
katastrální a letecký snímek, předmět směny vlastník žadatelPriloha_c._3.pdf
důvodová zprávaDuvodova_zprava_Redigovano.pdf
postoupení žádosti vč. důvodové zprávy, žádostPriloha_c._1_Redigovano.pdf