Bod jednání: Informace ke Kupní smlouvě s předkupním právem a zákazem zcizení uzavřené se společností RT TORAX, s.r.o.
BJ1822 02610/21


Usnesení: Informace ke Kupní smlouvě s předkupním právem a zákazem zcizení uzavřené se společností RT TORAX, s.r.o.
Přílohy:
Grafické vymezení předmětné části území lokalita SlzaRM_6.9._P2_Graficke_vymezeni_predmetne_casti_uzemi_Slza.pdf
Lokalita Slza - upravený urbanisticko-architektonický návrhvybrane_casti_dokumentace.pdf.pdf
vizualizace č. 11.jpg
vizualizace č. 22.jpg
vizualizace č. 33.jpg
vizualizace č. 44.jpg
vizualizace č. 55.jpg
vizualizace č. 66.jpg
vizualizace č. 77.jpg
důvodová zprávaZM_zari_2021_zamer_zmeny_kupni_smlouvy_6.9_final.docx
zveřejnění oznámení o záměru prodeje - rok 2019zverejneni_UD_2019.pdf
Kupní smlouva s předkupním právem a zákazem zcizeníkupni_smlouva.redigovana_2.pdf
Přílohy ke Kupní smlouvě s předkupním právem a zákazem zcizeníprilohy_ke_smlouve_2020_redigovana.pdf