Bod jednání: Návrh bezúplatně nabýt spoluvlastnický podíl na nemovité věci v k.ú. Koblov a nemovitou věc v k.ú. Poruba, obec Ostrava, návrh koupit spoluvlastnické podíly na nemovité věci v k.ú. Koblov, obec Ostrava
BJ1822 01816/20


Usnesení: Návrh bezúplatně nabýt spoluvlastnický podíl na nemovité věci v k.ú. Koblov a nemovitou věc v k.ú. Poruba, obec Ostrava, návrh koupit spoluvlastnické podíly na nemovité věci v k.ú. Koblov, obec Ostrava
Přílohy:
Důvodová zprávaDuvodova_zprava_-_LESY_-_anonym.docx
K bodu 1) až 5) usnesení - Územní informace, letecké snímky, žádostP1_-_Lesy_anonym.pdf
K bodu 1) usnesení - Smlouva o bezúplatném převodu nemovitých věcíSmlouva_LESY_POSLEDNI.DOCX
K bodu 3) usnesení - Kupní smlouvaP3_-_VYDUSNA_-_anonym.pdf