Bod jednání: Návrh na projednání záležitosti v SPZ Ostrava - Mošnov
BJ1822 01791/20


Usnesení: Návrh na projednání záležitosti v SPZ Ostrava - Mošnov
Přílohy:
územní informace, letecký snímek, LVuzemni_info_let._snimek_LV.pdf
důvodová zprávaDuvodova_zprava_ZM_-_anonymiz..docx
sdělenípr._2_anonymiz..pdf
kupní smlouva ev. č. 1234/2016/MJpr._smlouva_anonymiz..pdf
dodatek č. 1 ke kupní smlouvě ev. č. 1234/2018/MJdodatek_c._1_ke_KS_anonymiz..pdf
dodatek č. 2 ke kupní smlouvě ev. č. 1234/2019/MJdodatek._c._2_ke_KS_anonymiz..pdf