Bod jednání: Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
BJ1822 01768/20


Usnesení: Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
Přílohy:
důvodová zpráva - anonymizovánoDZ_-_Stara_Kotelna_rev_OSR_3_A_.pdf
smlouva o smlouvě budoucí kupní a zřízení služebností - anonymizovánopriloha_c._1_A.pdf
územní informace, letecký snímek, zákres stavby komínapriloha_c._2.pdf