Bod jednání: Návrh směnit nemovité věci v k.ú. Muglinov, obec Ostrava
BJ1822 01687/20


Usnesení: Návrh směnit nemovité věci v k.ú. Muglinov, obec Ostrava
Přílohy:
Důvodová zprávaDuvodova_zprava_-_LEKOS_anonym.docx
Územní informace, letecký snímek, geometrický plán, MOb Sl. Ostrava, žádostP1_-_LEKOS_anonym.pdf
Směnná smlouvaP2_-_LEKOS_anonym.pdf