Bod jednání: Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava a v k.ú. Hrušov, obec Ostrava
BJ1822 01684/20


Usnesení: Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava a v k.ú. Hrušov, obec Ostrava
Přílohy:
Důvodová zprávaDuvodova_zprava_-_HS_Wel...._a_spol._anonym.docx
K bodu 1) usnesení - Územní informace, letecký snímek, MOb Sl. Ostrava, žádostP1_-_Farnost_anonym.pdf
K bodu 2) usnesení - Územní informace, letecký snímek, MOb Sl. Ostrava, žádostP2_-_Lab..._-_anonym.pdf
K bodu 3) usnesení - Územní informace, letecký snímek, MOb Sl. Ostrava, žádostP3_-_Kag..._anonym.pdf