Bod jednání: Návrh přijmout darem nemovité věci v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava
BJ1822 01682/20


Usnesení: Návrh přijmout darem nemovité věci v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava
Přílohy:
Důvodová zprávaDuvodova_zprava_-_SSMSK_Nova_Ves_.docx
K bodu 1) usnesení - Územní informace, geometrické plány, letecký snímek, žádost, Smlouva o budoucí smlouvě darovací, usnesení zastupitelstva městaP1_-_SSMSK_Nova_Ves_-_anonym.pdf
K bodu 1) usnesení - Darovací smlouvaP2_-_Cyklostezka_Nova_Ves_-_anonym.pdf