Bod jednání: Návrh přijmout darem nemovité věci a návrh svěřit nemovité věci městskému obvodu - vše v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
BJ1822 01677/20


Usnesení: Návrh přijmout darem nemovité věci a návrh svěřit nemovité věci městskému obvodu - vše v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
Přílohy:
Důvodová zprávaDuvodova_zprava_-_SSMSK_Moravska_Ostrava.docx
K bodu 1) usnesení - Územní informace, geometrický plán, letecký snímek, žádostP1_-_MSK_Moravska_Ostrava_-_anonym.pdf
K dobu 1) usnesení - Darovací smlouvaP2_-_SSMSK_Moravska_Ostrava_anonym.pdf