Bod jednání: Aktualizace Akčního plánu Strategického plánu rozvoje města Ostravy na období 2017-2023 a vyhodnocení hlavních ukazatelů Strategického plánu pro rok 2019
BJ1822 01661/20


Usnesení: Aktualizace Akčního plánu Strategického plánu rozvoje města Ostravy na období 2017-2023 a vyhodnocení hlavních ukazatelů Strategického plánu pro rok 2019
Přílohy:
Důvodová zpráva anonymizovanáDuvodova_zprava_ZM.docx
Aktualizace Akčního plánu pro rok 2020Pril1_Akcni_plan_fajnOVA_3_verze_2020.pdf
Hlavní ukazatele úspěchu plánu - aktualizace pro rok 2019Pril2_Evaluace_SPRM_indikatory_2020.pdf