Bod jednání: Žádost obchodní společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o., o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy na dodávku a montáž hromosvodů
BJ1822 01646/20


Usnesení: Žádost obchodní společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o., o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy na dodávku a montáž hromosvodů
Přílohy:
Žádost o poskytnutí investiční účelové dotaceZadost_o_poskytnuti_dotace.pdf
Návrh smlouvyA_amp_P_XXXX_2020_KVA.doc
Důvodová zprávaDuvodova_zprava_ZM.docx