Bod jednání: Návrh na zrušení usnesení č. 0786/ZM1822/13 ze dne 4. 3. 2020. Návrh na záměr města prodat pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k. ú. Mošnov, obec Mošnov a k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice
BJ1822 01632/20


Usnesení: Návrh na zrušení usnesení č. 0786/ZM1822/13 ze dne 4. 3. 2020. Návrh na záměr města prodat pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k. ú. Mošnov, obec Mošnov a k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice
Přílohy:
důvodová zprávaDZZ-Obchvat_-_N_zamer_prodeje_.docx
výpis usn. ZM 0786/ZM1822/13priloha_c._1-vypis_usn._ZM_c.0786-ZM1822-13.pdf
územní informace, letecký snímek, geometrický plánpriloha_c.2-uzem._informace_letecky_snim._GP.pdf
Příloha č.3-žádost,dopl.žádosti-anonym.priloha_c.3_-_zadost_dopl.zadosti-Anon.pdf