Bod jednání: Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků
BJ1822 01609/20


Usnesení: Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků
Přílohy:
Důvodová zprávaDZ-ZM.docx
Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňkůnavrh_vyhlasky.docx
Usnesení statutového výboru zastupitelstva města ze dne 3.6.2020usneseni_SV.pdf
Výpis usnesení ze 14. jednání právní komise rady města, konaného dne 3.6.2020usneseni_PK.pdf