Bod jednání: Návrh na nabytí nemovitých věcí v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava
BJ1822 01607/20


Usnesení: Návrh na nabytí nemovitých věcí v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava
Přílohy:
územní informace, letecký snímekpriloha_c._1.pdf
Darovací smlouva - AnDS_Redigovano.pdf
Důvodová zprávaduvodova_zprava.doc