Bod jednání: Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava a návrh na záměr města neprodat nemovitou věc v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
BJ1822 01578/20


Usnesení: Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava a návrh na záměr města neprodat nemovitou věc v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
Přílohy:
Důvodová zprávaanonymZM_TYSA_Dob..doc
Územní informace, letecký snímek, geometrický plán, MOb Sl. Ostrava, žádost1anonym.pdf
Územní informace, letecký snímek, stanovisko MOb Slezská Ostrava, žádost2anonym.pdf