Bod jednání: Návrh neučinit souhlasná prohlášení o vlastnictví pozemků v k.ú. Poruba a v k. ú. Hrabová ve prospěch ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
BJ1822 01542/20


Usnesení: Návrh neučinit souhlasná prohlášení o vlastnictví pozemků v k.ú. Poruba a v k. ú. Hrabová ve prospěch ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
Přílohy:
k.ú. Poruba - dopis ÚZSVM, návrh prohlášení, snímekpr.1_k.u._Poruba.pdf
k.ú. Hrabová - dopis ÚZSVM, návrh prohlášení, snímekpr.c._2_k.u._Hrabova.pdf
Důvodová zprávasouhlasna_prohlaseni_s_UZSVM_-_k.u._Poruba_a_Hrabova..doc