Bod jednání: Návrh prodat a návrh koupit nemovité věci v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava, návrh svěřit nemovitou věc městskému obvodu Stará Bělá
BJ1822 01535/20


Usnesení: Návrh prodat a návrh koupit nemovité věci v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava, návrh svěřit nemovitou věc městskému obvodu Stará Bělá
Přílohy:
K bodu 1) - Územní informace, letecký snímek, geometrický plán, cenová mapa, inženýrské sítěHa_-_prodej_snimky_Redigovano.pdf
K bodu 1) - Návrh kupní smlouvyHa_-prodej_KS_Redigovano.pdf
K bodu 2) - Územní informace, letecký snímek, geometrický plán, cenová mapa, inženýrské sítěHa_-_vykup_snimky.pdf
K bodu 2) - Návrh kupní smlouvyHa_-_kupni_smlouva_vykup__Redigovano.pdf
K bodům 1) - 2) - Žádost, stanovisko MObHa_-_zadost_stan._MOb_Redigovano_2_.pdf
Důvodová zprávaHa_-_prodej_a_vykup_do_ZM_anon..doc