Bod jednání: Návrh na záměr města směnit části nemovitých věcí v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava
BJ1822 03793/21


Usnesení: Návrh na záměr města směnit části nemovitých věcí v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava
Přílohy:
Územní informace, geometrické plány, letecký snímek, žádostP1_-_Pos..._anonym.pdf
Důvodová zprávaDuvodova_zprava_-_Pos..._anonym.docx