Bod jednání: Návrh prodat část nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava
BJ1822 00132/22


Usnesení: Návrh prodat část nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava
Přílohy:
Důvodová zprávaDuvodova_zprava_-_Gr..._anonym.docx
Územní informace, geometrický plán, letecký snímek, žádostP1_-_Gr...._anonym.pdf
Kupní smlouvaP2_-_Gr..anonym.pdf