Bod jednání: Návrh na poskytnutí jednoletých neinvestičních účelových dotací pro rok 2022 v oblasti kultury z rozpočtu statutárního města Ostrava
BJ1822 00090/22


Usnesení: Návrh na poskytnutí jednoletých neinvestičních účelových dotací pro rok 2022 v oblasti kultury z rozpočtu statutárního města Ostrava
Přílohy:
Projekty nedoporučené k poskytnutí dotace z důvodu nesplnění formálních náležitostíPriloha_c._1_-_formalne_spatne.docx
Projekty nedoporučené k poskytnutí dotace z věcných důvodůPriloha_c._2_-_vecne_spatne_anonym.docx
Projekty doporučené k poskytnutí dotacePriloha_c._3_-poskytnute_jednolete_dotace_anonym.docx
Návrh smlouvy o poskytnutí jednoleté neinvestiční účelové dotace z rozpočtu SMOPriloha_c._4_-_vzorova_smlouva.docx
Důvodová zprávaDZ_ZM_.doc