Bod jednání: Žádosti o poskytnutí neinvestiční účelové dotace a navýšení poskytnuté neinvestiční účelové dotace v oblasti kultury
BJ1822 01809/20


Usnesení: Žádosti o poskytnutí neinvestiční účelové dotace a navýšení poskytnuté neinvestiční účelové dotace v oblasti kultury
Přílohy:
Projekt doporučený k neposkytnutí dotacePriloha_c._1-Projekt_k_neposkytnuti_d.doc
Projekt doporučený k poskytnutí dotacePriloha_c._2_-Projekt_k_poskytnuti_d.doc
Sdělení o neposkytnutí dotacePriloha_c._4_-_Sdeleni_o_neposkytnuti_dotace.doc
Návrh smlouvy o poskytnutí dotacePriloha_c._5_-_Smlouva_2020.docx
Návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č. 1098/2020/KVAPriloha_c._6_-_Dodatek_c._1.doc
Žádost společnosti elieva s.r.o.Priloha_c._3_-_anonymizace_Zadost_spolecnosti_elieva_s.r.o..pdf
Veřejnoprávní smlouva ev. č. 1098/2020/KVAPriloha_c._7_-_anonymizace_Verejnopravni_smlouva.pdf
Důvodová zprávaDZ_ZM.docx