Bod jednání: Návrh na záměr města prodat, návrh na záměr města neprodat a darovat pozemky v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. Cihelní a Vítězná)
BJ1822 01808/20


Usnesení: Návrh na záměr města prodat, návrh na záměr města neprodat a darovat pozemky v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. Cihelní a Vítězná)
Přílohy:
k bodu 1) územní informace, letecký snímek, žádosti, stanovisko MObpr._1_Vitezna_Redigovano.pdf
k bodům 2) a 3) územní informace, letecký snímek, žádost, stanovisko MOb, stanovisko OŽPpr._2_Agribio_MSK_Redigovano.pdf
Důvodová zpráva - veřejná anonymizovanáZMA_AGRIBIO_1.docx