Bod jednání: Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Radvanice, obec Ostrava, návrh na záměr města prodat spoluvlastnický podíl na nemovité věci v k.ú. Podivín, obec Podivín
BJ1822 01795/20


Usnesení: Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Radvanice, obec Ostrava, návrh na záměr města prodat spoluvlastnický podíl na nemovité věci v k.ú. Podivín, obec Podivín
Přílohy:
K bodu 1) až 3) usnesení - Územní informace, geometrický plán, letecký snímek, nabídkaP1_-_Pekarstvi_MAYAK_anonym.pdf
K bodu 1) usnesení - Kupní smlouva a smlouva o zřízení služebnostiP2_-_Pekarstvi_MAYAK_-_anonym.pdf
K bodu 4) usnesení - Územní informace, letecký snímek, žádostiP3_-_Podivin_anonym.pdf
Důvodová zprávaDuvodova_zprava_-_Pekarstvi_MAYAK_anonym.docx