Bod jednání: Návrh na schválení změn termínů konání akcí v oblasti kultury s finanční podporou SMO pro rok 2020, návrh na uzavření dodatků k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotací
BJ1822 01766/20


Usnesení: Návrh na schválení změn termínů konání akcí v oblasti kultury s finanční podporou SMO pro rok 2020, návrh na uzavření dodatků k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotací
Přílohy:
Přehled zrušených akcí, akcí se změnou termínů konáníPriloha_c._1_-_zrusene_akce_zmeny_terminu_-_kopie.docx
Smlouva ev. č. 1090/2020/KVA2_-_Smlouva_KC_Cooltour.pdf
Smlouva ev. č. 1094/2020/KVA3_-_Smlouva_SONS.pdf
Žádost KC Cooltour z.ú.4_Zadost_KC_Cooltour.pdf
Žádost SONS, pobočka Ostrava5_-_Zadost_SONS.pdf
Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č. 1090/2020/KVA6_-_Dodatek_c._1_-_KC_Cooltour.docx
Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č. 1094/2020/KVA7_-_Dodatek_c._1_-_SONS.docx
Žádost Spolku Jazz Open Ostrava8_-_Zadost_Jazz_Open.pdf
Smlouva ev. č. 1414/2018/KVA9_-_Smlouva_Jazz_Open.pdf
Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č. 1414/2018/KVA10_-_Dodatek_c._1_-_JAZZ_OPEN.docx
Žádost spolku Cirkus trochu jinak, z.s.11_-_Zadost_Cirkus_trochu_jinak.pdf
Žádost P. Kohúta12_-_Zadost_P.K.pdf
Žádost společnosti Love production s.r.o.13_-_Zadost_Love_production.pdf
Žádost společnosti Colour Production, spol. s r.o.14_-_Zadost_Colour_Production.pdf
Smlouva ev. č. 1476/2018/KVA15_-_smlouva_Cirkus_trochu_jinak.pdf
Smlouva ev. č. 1585/2018/KVA vč. dodatku č. 116_-_smlouva_P.Kohut_vc._dod._1.pdf
Smlouva ev. č. 1160/2017/KVA vč. dodatku č. 117_-_smlouva_Love_production_vc._dod._1.pdf
Smlouva ev. č. 1266/2017/KVA18_-_smlouva_Colour_Production.pdf
Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č. 1476/2018/KVA19_-_Dodatek_c._1_-_Cirkus.docx
Návrh dodatku č. 2 ke smlouvě ev. č. 1585/2018/KVA20_-_Dodatek_c._2-_Kohut.docx
Návrh dodatku č. 2 ke smlouvě ev. č. 1160/2017/KVA21_-_Dodatek_c._2_-_Love_production.docx
Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č. 1266/2017/KVA22_-_Dodatek_c._1_-_Colour_Production.docx
Důvodová zpráva anonymizovaná0.3._Duvodova_zprava_ZM_24.6.2020.docx