Bod jednání: Žádost společnosti Janáčkův máj, o.p.s., o změnu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostrava, ev. č. 3590/2019/KVA a uzavření Dodatku č.1
BJ1822 01747/20


Usnesení: Žádost společnosti Janáčkův máj, o.p.s., o změnu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostrava, ev. č. 3590/2019/KVA a uzavření Dodatku č.1
Přílohy:
Žádost vč. programu společnosti janáčkův máj, o.p.s.Priloha_c._1_-_zadost_vc._programu_-_anonym.pdf
Rozpočet společnosti Janáčkův máj, o.p.s.Priloha_c._2_-Rozpocet_2020_-_COVID19.xls
Návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě, ev. č. 3590/2019/KVAPriloha_c._3_-_Dodatek_c._1_final_-_anonym.doc
kopie smlouvy, ev. č. 3590/2019/KVAPriloha_c._4_-_kopie_smlouvy_ev._c._3590_2019_KVA._anonym_pdf.pdf
Důvodová zprávaDZ_ZM.doc