Bod jednání: Návrh na poskytnutí investiční účelové dotace na projekt Rekonstrukce IT, dětské hřiště - hradní nádvoří a hradní terasa Lučina s občerstvením a neinvestiční účelové dotace na projekt Návštěvnická karta OVA card a návrh na uzavření dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace č. 3183/2019/KP společnosti Černá louka s.r.o.
BJ1822 01744/20


Usnesení: Návrh na poskytnutí investiční účelové dotace na projekt Rekonstrukce IT, dětské hřiště - hradní nádvoří a hradní terasa Lučina s občerstvením a neinvestiční účelové dotace na projekt Návštěvnická karta OVA card a návrh na uzavření dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace č. 3183/2019/KP společnosti Černá louka s.r.o.
Přílohy:
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové investiční dotaceP2_Sml_ID_Cerna_louka_2020.doc
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční účelov dotaceP5_Sml_NID_Cerna_louka_2020.doc
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 3183/2019/KPP8_D1_ke_sml_3183_2019_KP.doc
Důvodová zprávaDZ_ID_Cerna_louka_2020_002_.doc
Žádost Černé louky o investiční dotaci z 8.6.2020P1_Zadost_CL_o_ID_08062020_Redigovano.pdf
Záznam o provedení VSK k investiční dotaciP3_VSK_k_investicni_dotaci_Redigovano.pdf
Žádost Černé louky o neinvestiční dotaci z 8.6.2020P4_Zadost_CL_o_NID_08062020_Redigovano.pdf
Záznam o provedení VSK k neinvestiční dotaciP6_VSK_k_neinvesticni_dotaci_Redigovano.pdf
Žádost o změnu části účelové investiční dotace ve sml. č. 3183/2019/KPP7_Zadost_CL_o_zmenu_casti_ucelu_ID_08062020_Redigovano.pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové investiční dotace č. 3183/2019/KPP9_Dotacni_smlouva_c._3183_2019_KP_Redigovano.pdf
Záznam o VSK ke změně účelu části investiční dotaceP10_VSK_k_dodatku_ke_sml._3183_Redigovano.pdf