Bod jednání: Poskytnutí bezúročných zápůjček za účelem předfinancování výdajů na pořízení kotlů v rámci dotačního programu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva"
BJ1822 01691/20


Usnesení: Poskytnutí bezúročných zápůjček za účelem předfinancování výdajů na pořízení kotlů v rámci dotačního programu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva"
Přílohy:
Seznam žadatelů o bezúročnou zápůjčku_anonymPriloha_c._1_anonymizovana.pdf
Žádosti o bezúročnou zápůjčku_anonymPriloha_c._3_anonymizovana.pdf
DZ_anonymDZ_poskytnuti_pujcky_anonymizovana.pdf
Návrh smlouvy o zápůjčce_anonymPriloha_c._2_anonymizovana.pdf