Bod jednání: Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy ev. č. 1001/2020/KVA
BJ1822 01668/20


Usnesení: Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy ev. č. 1001/2020/KVA
Přílohy:
Důvodová zprávaDakota_dodatek_DZZM.docx
Žádost obecně prospěšné společnosti DAKOTA, o.p.s.Dakota_ops_zadost_dodatek1_pril.1.pdf
Smlouva ev č. 1001/2020/KVADakota_ops_sml.1001-2020-KVA_pril.2.pdf
Dodatek č. 1 ke smlouvě ev. č. 1001/2020/KVAdodatek_Dakota_ops_pril3.docx