Bod jednání: Schválení účetní závěrky Magistrátu města Ostravy a účetní jednotky statutární město Ostrava k rozvahovému dni 31. 12. 2019 za účetní období 1. 1. 2019 - 31. 12. 2019
BJ1822 01659/20


Usnesení: Schválení účetní závěrky Magistrátu města Ostravy a účetní jednotky statutární město Ostrava k rozvahovému dni 31. 12. 2019 za účetní období 1. 1. 2019 - 31. 12. 2019
Přílohy:
Rozvaha - magistrátPriloha_c.1.pdf
Výkaz zisku a ztráty - magistrátPriloha_c.2.pdf
Příloha - magistrátPriloha_c.3.pdf
Přehled o peněžních tocích - magistrátPriloha_c.4.pdf
Přehled o změnách vlastního kapitálu - magistrátPriloha_c.5.pdf
Rozvaha - městoPriloha_c.6.pdf
Výkaz zisku a ztráty - městoPriloha_c.7.pdf
Příloha - městoPriloha_c.8.pdf
Přehled o peněžních tocích - městoPriloha_c.9.pdf
Přehled o změnách vlastního kapitálu - městoPriloha_c.10.pdf
Závěrečná inventarizační zpráva - magistrátPriloha_c.11.pdf
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků k 12/2019 - městoPriloha_c.12.pdf
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků k 12/2019 - městoPriloha_c.13.pdf
Roční zpráva o výsledcích interního auditu MMO na rok 2019Priloha_c.14.pdf
Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky - městoPriloha_c.15.pdf
Duvodova_zprava_ZM.docx