Bod jednání: Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy v rámci dotačního programu fajnOVY prostor 2020-2021 a na prodloužení termínů dotační výzvy fajnOVY prostor 2019
BJ1822 01649/20


Usnesení: Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy v rámci dotačního programu fajnOVY prostor 2020-2021 a na prodloužení termínů dotační výzvy fajnOVY prostor 2019
Přílohy:
Důvodová zpráva1_DZ.docx
Zápis komise 1. kolo2_RM_Zapis_1._vyzva_1.kolo.pdf
Zápis komise 2. kolo3_RM_Zapis_1._vyzva_2._kolo.pdf
Zápis komise 3. kolo4_RM_Zapis_1._vyzva_3._kolo.pdf
Projektové záměry5_Projektove_zamery_anonymizovano.pdf
Návrh veřejnoprávní smlouvy6_Navrh_verejnopravni_smlouvy_o_poskytnuti_dotace.pdf
Projektový záměr - 100 let haldy Ema7_EMA_Projektovy_zamer_anonymizovano.pdf
Veřejnoprávní smlouva ev. č. 0618/2020/OSR8_EMA_Architectura_smlouva_anonymizovano.pdf
Dodatek č. 1 veřejnoprávní smlouvy ev. č. 0618/2020/OSR9_dodatek_Architectura_EMA_anonymizovano.pdf