Bod jednání: Návrh na uzavření Dodatku č. 28 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících a poskytnutí kompenzací za veřejné služby uzavřené mezi statutárním městem Ostrava a společností Dopravní podnik Ostrava a.s.
BJ1822 01562/20


Usnesení: Návrh na uzavření Dodatku č. 28 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících a poskytnutí kompenzací za veřejné služby uzavřené mezi statutárním městem Ostrava a společností Dopravní podnik Ostrava a.s.
Přílohy:
Duvodovka_ZM.doc
Návrh Dodatku č. 28 ke Smlouvě s DPOdodatek_c._28-1.docx