Bod jednání: Návrh svěřit nemovité věci v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, městskému obvodu Vítkovice (areál Ostravské univerzity Ostrava-Zábřeh)
BJ1822 01458/20


Usnesení: Návrh svěřit nemovité věci v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, městskému obvodu Vítkovice (areál Ostravské univerzity Ostrava-Zábřeh)
Přílohy:
Územní informace, letecký snímekSvereni_MOb_Vitkovice_-_snimky.pdf
Žádost MObSvereni_MOb_Vitkovice_-_zadost_MOb_Redigovano.pdf
Důvodová zprávaMOb_Vitkovice_-_areal_OU_-_stavby_svereni_do_ZM.doc