Bod jednání: Změna přílohy č. 1 usnesení č. 0091/ZM1822/2 (Podání žádosti o dotaci na projekt "Sportovní hala v Krásném Poli")
BJ1822 01449/20


Usnesení: Změna přílohy č. 1 usnesení č. 0091/ZM1822/2 (Podání žádosti o dotaci na projekt "Sportovní hala v Krásném Poli")
Přílohy:
Cash flowCash_flow1.xls
Důvodová zpráva anonymizovanáDZ_zmena_usneseni.docx