Bod jednání: Rámcová smlouva o financování projektu "Zvýšení propustnosti křižovatek v Ostravě" s předpokládanou finanční podporou z prostředků EU v rámci Operačního programu Doprava
BJ1822 01442/20


Usnesení: Rámcová smlouva o financování projektu "Zvýšení propustnosti křižovatek v Ostravě" s předpokládanou finanční podporou z prostředků EU v rámci Operačního programu Doprava
Přílohy:
Rámcová smlouva o financování projektuP1_zmo_VA_Smlouva_dotaceOPD_ZPK_v_Ostrave.pdf
Důvodová zpráva _veř. anonymizovanáDuvod.zprava_ZMO-ver.anonym.pdf