Bod jednání: Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Koblov, obec Ostrava
BJ1822 01374/20


Usnesení: Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Koblov, obec Ostrava
Přílohy:
Důvodová zprávaDuvodova_zprava_-_Vydusna_anonym.docx
K bodu 1) a 2) usnesení - Územní informace, geometrický plán, letecké snímky, žádostP1_-_Vydusna_anonym.pdf
K bodu )1) usnesení - Kupní smlouvaP2_-_Amb..._anonym.pdf
K bodu 2) usnesení - Kupní smlouvaPRO.pdf