Bod jednání: Úprava Statutu Fondu pro výstavbu nového koncertního sálu a použití finančních prostředků Fondu
BJ1822 00862/20


Usnesení: Úprava Statutu Fondu pro výstavbu nového koncertního sálu a použití finančních prostředků Fondu
Přílohy:
Úplné znění Statutu Fondu pro výstavbu nového koncertního sálu včetně Dodatku č. 1Statut_Fondu_-_uplne_znenii.pdf
Návrh Dodatku č. 2 Statutu Fondu pro výstavbu nového koncertního sáluStatut_Fondu_-_dodatek.pdf
Důvodová zprávaDuvodova_zprava_ZM.pdf